sexta-feira, 18 de março de 2016

Nova Parceria - New Partnership

Nova Parceria - New Partnership -Com alegria, anunciamos a parceria com a facebook page de humor Brasileira Saint's Zueiros que possui mais de 12 mil likes no facebook, olhamos com grande entusiasmo esta e outras parcerias a frente.

-With joy, we announced the partnership with the brazilian facebook page of humor Saint's Zueiros that possesses more than 12,000 likes on facebook, we look with great enthusiasm this and other partnerships forward.

-Con alegría, anunciamos la asociación con la página de facebook Saints Zueiros brasileña que posee más de 12.000 gustos en Facebook, esperamos con gran entusiasmo esta y otras asociaciones hacia adelante.

-Avec joie, nous avons annoncé le partenariat avec la page facebook de Zueiros Saint humeur brésilienne qui possède plus de 12.000 aime sur facebook, nous regardons avec beaucoup d'enthousiasme et dans d'autres partenariats à terme.

- 喜びで、私たちはFacebookを利用して、12,000以上の同類を持っているブラジルの気分サンのZueirosのFacebookのページとの提携を発表し、我々は前方に大きな熱意をもってこれと他のパートナーシップを見て。


Nenhum comentário:

Postar um comentário

Sign Here - Assine Aqui - Signez - Firma

https://www.change.org/p/tms-toei-tudo-merece-um-final-inclusive-lost-canvas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...